Chủ nhật,ngày 17 tháng 02 năm 2019

Bảo tàng Đà Nẵng

Loại hình: Di tích lịch sử, văn hóa
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Thạch Thang, Hải Châu
Tel: 3822390/ 3849277
Email: btdn@danang.gov.vnLike Cái Bát Vàng
Chia sẻ