Thứ bảy,ngày 16 tháng 02 năm 2019

Bán đảo Sơn Trà

Loại hình: Danh thắng thiên nhiên
Địa chỉ: Bán Đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng
SDT: 0511.3920477
Website: http://www.sontra.danang.vn
Điểm đặc biệt: Là khu rừng nguyên sinh còn chứa đựng những giá trị tiêu biểu về đa dạng sinh học. Có đỉnh bàn cờ Ông Tiên, khu đài vọng cảnh, cây đa ngàn năm.Từ đây có thể quan sát toàn cảnh thành phố.Like Cái Bát Vàng
Chia sẻ