Thứ bảy,ngày 16 tháng 02 năm 2019

Bảo Tàng Điêu Khắc Champa

Loại hình: Di tích lịch sử, văn hóa
Địa chỉ: 02 đường 2 Tháng 9, Bình Hiên, Hải Châu
Tel: 05113 470114
Email: chammuseum@gmail.com
Website http://www.chammuseum.danang.vn/Like Cái Bát Vàng
Chia sẻ