Thứ hai,ngày 24 tháng 09 năm 2018

Bảo tàng Đồng Đình

Loại hình: Di tích lịch sử, văn hóa
Địa chỉ: Hoàng Sa, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt NamLike Cái Bát Vàng
Chia sẻ