Chủ nhật,ngày 17 tháng 02 năm 2019

Bảo tàng Đồng Đình

Loại hình: Di tích lịch sử, văn hóa
Địa chỉ: Hoàng Sa, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt NamLike Cái Bát Vàng
Chia sẻ