Thứ tư,ngày 21 tháng 11 năm 2018

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Loại hình: Di tích lịch sử, văn hóa
Địa chỉ: 01 Duy Tân, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
Tel: +84 511 3624 014Like Cái Bát Vàng
Chia sẻ