Thứ bảy,ngày 16 tháng 02 năm 2019

Bệnh viện Tâm Trí Đà Nẵng

Địa chỉ: 64 Cách Mạng Tháng 8, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam
SDT: +84 511 3679 555
Fax: (84) 05113 662999
Email: info@bvtamtridanang.com
Website: http://bvtamtridanang.com/Like Cái Bát Vàng
Chia sẻ