Thứ bảy,ngày 16 tháng 02 năm 2019

Bệnh Viện Đa Khoa Bình Dân

Địa chỉ: 376 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Thanh Khê
SDT: 05113.714032
Website: binhdanhospital.vnLike Cái Bát Vàng
Chia sẻ