Thứ bảy,ngày 16 tháng 02 năm 2019

Bệnh viện Quân Y C17

Địa chỉ: 02 Nguyễn Hữu Thọ, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
SDT: 0511.382310Like Cái Bát Vàng
Chia sẻ