Thứ tư,ngày 24 tháng 02 năm 2020

Cầu Sông Hàn

Loại hình: Công trình kiến trúc
Địa chỉ: Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng
Điểm đặc biệt: Cây cầu quay duy nhất tại Việt NamLike Cái Bát Vàng
Chia sẻ