Thứ bảy,ngày 16 tháng 02 năm 2019

Cầu Thuận Phước

Loại hình: Công trình kiến trúc
Địa chỉ: Đầu đường Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê, Đà Nẵng.
Điểm đặc biệt: Cầu treo dây võng dài nhất Việt Nam với chiều dài là 1856 mLike Cái Bát Vàng
Chia sẻ