Thứ năm,ngày 22 tháng 11 năm 2018

Cầu Thuận Phước

Loại hình: Công trình kiến trúc
Địa chỉ: Đầu đường Nguyễn Tất Thành, Thanh Khê, Đà Nẵng.
Điểm đặc biệt: Cầu treo dây võng dài nhất Việt Nam với chiều dài là 1856 mLike Cái Bát Vàng
Chia sẻ