Thứ bảy,ngày 06 tháng 06 năm 2020

Cầu Trần Thị Lý

Loại hình: Công trình kiến trúc
Địa chỉ: Gần đường 2/9, Đà Nẵng
SDT: (+84 511) 2.229752
Website: http://www.cautranthily.com/
Điểm đặc biệt: Cây cầu dây văng trụ nghiêng độc đáo nhất Việt Nam hiện nayLike Cái Bát Vàng
Chia sẻ