Thứ hai,ngày 30 tháng 03 năm 2020

Chợ Đầu Mối

Địa chỉ: Khu chợ tạm Đò Xu, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng
SĐT: (0511)3643403Like Cái Bát Vàng
Chia sẻ