Thứ tư,ngày 12 tháng 12 năm 2018

Chợ Hòa Khánh

Địa chỉ: Khu đô thị đa phước P.Hòa khách bắc, Q.Liên chiểu, Tp.Đà Nẵng
SĐT: (0511)3734482Like Cái Bát Vàng
Chia sẻ