Thứ tư,ngày 26 tháng 09 năm 2018

Chợ Nguyễn Tri Phương

Địa chỉ:  P. Hòa Cường Bắc, Hải Châu
SDT: (0511)  3611.826Like Cái Bát Vàng
Chia sẻ