Thứ bảy,ngày 04 tháng 07 năm 2020

Chợ Nguyễn Tri Phương

Địa chỉ:  P. Hòa Cường Bắc, Hải Châu
SDT: (0511)  3611.826Like Cái Bát Vàng
Chia sẻ