Chủ nhật,ngày 17 tháng 02 năm 2019

Ngũ Hành Sơn

Loại hình: Di tích lịch sử, văn hóa
Địa chỉ: 81 Huyền Trân Công Chúa, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn
SDT:  3961114Like Cái Bát Vàng
Chia sẻ