Thứ tư,ngày 01 tháng 04 năm 2020

Trung tâm Metro Cash & Carry Đà Nẵng

Địa chỉ: Đường Cách mạng Tháng 8, P. Hòa Cường Nam
Điện thoại: 0511.3644933Like Cái Bát Vàng
Chia sẻ