Thứ năm,ngày 21 tháng 03 năm 2019

Trung tâm Metro Cash & Carry Đà Nẵng

Địa chỉ: Đường Cách mạng Tháng 8, P. Hòa Cường Nam
Điện thoại: 0511.3644933Like Cái Bát Vàng
Chia sẻ