Thứ bảy,ngày 16 tháng 02 năm 2019

Trung Tâm Y Tế Quận Hải Châu

Địa chỉ: 38, Cao Thắng, Hải Châu
SDT: (0511)3895192, (0511)3895006Like Cái Bát Vàng
Chia sẻ