Thứ tư,ngày 21 tháng 11 năm 2018

Trung Tâm Y Tế Quận Hải Châu

Địa chỉ: 38, Cao Thắng, Hải Châu
SDT: (0511)3895192, (0511)3895006Like Cái Bát Vàng
Chia sẻ