Thứ sáu,ngày 03 tháng 07 năm 2020

Quảng Nam phát triển du lịch miền núi và hải đảo

Ban lãnh đạo tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi và hải đảo trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, chính sách có  hiệu lực từ ngày 16.10.2014.


du lich mien nui va hai dao

Du lịch miền núi và hải đảo


Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ cá thể được thành lập và đăng ký kinh doanh (gọi chung là nhà đầu tư) đảm bảo các điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ về đất đai, hỗ trợ lãi suất vay để đầu tư du lịch, hỗ trợ về tư vấn, đầu tư xây dựng phục vụ khách du lịch, hỗ trợ kinh phí đào tạo, đào tạo lại lao động…


ho tro phat trien du lich hoi an

Hỗ trợ phát triển du lịch Quảng Nam


Để được hỗ trợ, các đối tượng nêu trên phải đảm bảo 5 tiêu chí sau: đầu tư và hoạt động du lịch phải phù hợp với quy hoạch du lịch Quảng Nam. Địa điểm hoạt động du lịch có sức hấp dẫn thu hút khách du lịch. Có thể tổ chức nhiều hoạt động du lịch tại điểm và gắn kết với các điểm du lịch khác để hình thành tuyến du lịch trong vùng. Nhà đầu tư hoạt động thành nhóm du lịch phải có ít nhất 5 chủ đầu tư; được UBND xã, UBND huyện, thành phố (gọi tắt UBND huyện) nơi hoạt động đồng ý và thành lập ban quản lý điểm du lịch. Các nhà đầu tư có ký kết thỏa thuận ghi nhớ hợp tác đưa khách du lịch với công ty lữ hành. Đối với việc hỗ trợ đầu tư xây dựng, nhà đầu tư phải lập dự án đầu tư xây dựng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Thông tin được cập nhật từ cổng thông tin du lịch Đà Nẵng.

Like Cái Bát Vàng
Chia sẻ