Thứ sáu,ngày 22 tháng 06 năm 2018
Bạn đã bao giờ đi du lịch quanh thành phố bằng xích lô chưa. Thành phố Đà Nẵng đã có một đội xích lô có tên là "Đội xích lô Bạch Đằng"phục vụ...