Thứ tư,ngày 02 tháng 12 năm 2020
Để thuận tiện cho việc đi lại vui chơi du lịch.Để có thể lên chi phí chi tiết cho chuyến đi một cách đầy đủ và chu đáo. Bạn cần thông tin về tiền thuê...
Khi đến Huế chơi, đi theo đoàn hoặc theo nhóm, bạn muốn thuê một chiếc xe du lịch để tiện đi tham quan đi lại.