Chủ nhật,ngày 17 tháng 11 năm 2019
Bạn đã bao giờ đi du lịch quanh thành phố bằng xích lô chưa. Thành phố Đà Nẵng đã có một đội xích lô...

Xem tiếp »

Nhằm giúp người dân và khách du lịch đi lại dễ dàng và giải quyết các vấn đề về ùn tắc hay tai nạn giao...

Xem tiếp »

Để tạo sự thống nhất và uy tín trong lòng du khách, vừa qua, Sở Giao thông Vận tại Đà Nẵng cùng với Hiệp...

Xem tiếp »