Thứ ba,ngày 30 tháng 11 năm 2021

Chả bò Lê Thị Hường

Địa chỉ: 4 Đường Hoàng Diệu, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
SDT:  0511 3828 821Like Cái Bát Vàng
Chia sẻ